เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

นโยบายบริษัท


        1. การทำงานบริการ ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย เป็นสำคัญในทุกๆด้าน 
     2. งานออกแบบและติดตั้งต้องอยู่บนหลักการวิศวกรรม ต่างๆ อย่างถูกต้อง
     3. ต้องรักษาคุณภาพงานที่ทำให้ได้ตามมาตราฐานสากล
     4. ต้องรักษาและคงใว้ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
     5. ต้องพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการทำงาน ในทุกๆด้าน


        

ประวัติบริษัท


       บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557  ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
     เลขที่จดทะเบียนและเลขผู้เสียภาษี  0205557000885  
     สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  76/6  หมู่ 1 ถ. มิตรสัมพันธ์ ต. อ่างศิลา อ. เมืองชลบุรี  จ. ชลบุรี   20000 
     บริษัทมีพื้นที่ในการทำงาน 800 ตารางเมตร 
                                                                                                                                           
ผู้ก่อตั้งบริษัท

    คุณ ธงชัย  ประทุมโต  เป็นวิศวกรไฟฟ้า  ใบอนุญาตเลขที่  ภฟก. 23046

ประวัติการทำงาน

     เคยทำงานอยู่โรงงานผลิตยางรถยนต์ ( Thai Bridgestone  Co.,Ltd. )

     แผนก Electrical Maintenance  ฝ่าย Engineering เป็นเวลา  11 ปี โดยประมาณ ต่อมาได้มาทำงาน
     อยู่โรงงานผลิตยางรถบรรทุก ( Bridgestone  Tire Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd  ) 
     แผนก Electrical Maintenance  ฝ่าย Engineering  เป็นเวลา  15 ปี โดยประมาณ
     จากประสบการณ์การทำงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงเบรคดาวน์
     กว่า 26 ปี  จึงสามารถทำงานในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า ได้พึงพอใจ บนพื้นฐาน ความปลอดภัย
     คุณภาพงานที่ดี , รวดเร็ว ,
 และ รักษาสิ่งแวดล้อม.  

                                                                ภาพรวม บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

                                                  สำนักงาน                                                                                                                                                                                  พื้นที่ปฏิบัติงาน                                              แผนกซ่อมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกค์ควบคุม
                                             
ที่พัก สำหรับพนักงาน + น้ำ + ไฟฟ้า  ฟรี                                                 
                                                                        


   

บริษัท ที-เทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

www.ttands.co.th

76/6 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

Subscribe to our email newsletter to receive updates.

SOCIAL MEDIA

Today This Month Total
75 817 55482

Copyright : 2017 ttands.co.th | Design By T-TECHNICAL & SUPPLY Co.,Ltd.
Scroll to Top